Dit zijn de top drie beste pensioenadviezen voor werkgevers

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u als ondernemer moeite heeft om de pensioenregeling volledig aan te laten sluiten aan de wensen van uw werknemers. Het is om te beginnen maar de vraag of zij weten waar zij op pensioendatum behoefte aan hebben. Daarnaast bestaan er veel wettelijke regels waar de pensioenregeling aan moet voldoen, soms meer dan waar de pensioenuitvoerder zicht op heeft. Daarom is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de wensen van de werknemers en uw mogelijkheden waarna er maatwerk kan worden geleverd. Uiteindelijk begint een goed advies bij het stellen van de juiste vragen. 

Zijn de afspraken correct vastgelegd in de pensioenovereenkomst?   

Klopt het pensioenaanbod dat u eerder aan de werknemers heeft gedaan met de pensioenregeling die op dit moment door de pensioenuitvoerder wordt uitgevoerd? Of is er op sommige onderdelen sprake van een verschil? Sluit hetgeen de arbeidsovereenkomst over het pensioen zegt aan met de feitelijke pensioenregeling? Is uw eerdere aanbod op lange termijn vol te houden of moet daar op korte termijn een aanpassing op plaatsvinden? De meeste pensioenregelingen moeten in ieder geval voor 2025 worden aangepast; dan moet het pensioen-transitieplan klaar zijn waarin u aangeeft hoe de pensioenregeling ook in de toekomst voldoet aan de wetgeving en uw wensen. Het pensioenstelsel wordt immers vernieuwd en twee jaar voor de omzetting in 2027 moet er door u overeenstemming met de werknemers, eventuele ondernemingsraad en vakbonden zijn bereikt.  

Complexe materie makkelijk uitgelegd 

Het is belangrijk dat de werknemers begrijpen wat de vele keuzes voor hen kunnen betekenen zodra zij de pensioenleeftijd bereiken. Het collectieve werknemerspensioen kan dan echt op maat worden gebracht zodat een ieder het pensioen op zijn of haar eigen manier kan inzetten. Een goede voorlichting is niet alleen tegen die tijd belangrijk. Ook eerder, liever vandaag dan morgen, werkt anticiperend gedrag in hun voordeel en voorkomt dat u later met teleurgestelde collega’s te maken krijgt. Als zij eerder zouden zijn gestimuleerd naar hun pensioen te kijken hadden zij zelf in de privésfeer nog het e.e.a. kunnen bijstellen.  

Laat u bijstaan door een professional 

Uw specialiteit bevindt zich op een ander terrein dan pensioen. Het is daarom verstandig u voor het grote verhaal en de details te laten bijstaan door een onafhankelijk pensioenadviseur. Een adviseur zonder samenwerkingsverbanden met de aanbieders van verzekerings- en bankproducten kan u objectief adviseren. Zeker als het om zoiets ingrijpends als een pensioenwijziging gaat. Hij ontneemt u veel zorgen voor nu en op lange termijn.  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *