Hypotheek voor DGA

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) is een ondernemer en die wordt bij het aanvragen van een hypotheek beoordeeld volgens de criteria die worden gehanteerd voor alle bedrijfseigenaren. Toch zijn er ook enkele speciale regelingen van pas. Dat is noodzakelijk, omdat het inkomen van een DGA kunstmatig laag wordt gehouden. Dat is in fiscaal opzicht aantrekkelijk. Maar als het tot gevolg heeft dat je bijna geen hypotheek kunt aanvragen voor een woning, is dat een beetje vervelend. Daarom is het bij een hypotheek voor DGA mogelijk om een deel van de bedrijfswinst te laten meetellen voor het inkomen.

De beoordeling van een hypotheek

Voor een DGA geldt, dat een aanvraag voor een hypotheek voor een eigen woning wordt beoordeeld op basis van de inkomsten uit de afgelopen 3 jaar. Je moet daarvoor de jaarcijfers van de onderneming uit die periode kunnen overleggen. Daarnaast is het noodzakelijk om de aangiften inkomstenbelasting uit dezelfde periode te overhandigen. Op basis van de gegeven in die documenten wordt het toetsinkomen berekend. Dat is het equivalent voor het maandinkomen van iemand in loondienst, op basis waarvan de maximale hoogte van een hypotheek wordt vastgesteld.

Reëel toetsinkomen

Het toetsinkomen, dat wordt berekend op basis van de ingeleverde documenten, is in veel gevallen te laag om de gewenste hypotheek voor DGA aan te vragen. Daarom wordt er naar meer aspecten gekeken, zoals de toekomstverwachting voor het bedrijf. Met name de zachte criteria als de branche waarin het bedrijf actief is en de risico’s voor de nabije en wat verder liggende toekomst spelen een rol. Als er grote kansen liggen in de toekomst, wat kan blijken uit de orderportefeuille, heeft dat gevolgen voor het maximale hypotheekbedrag. Soms wordt er zelfs een complete bedrijfsanalyse gedaan in samenwerking met de huisaccountant van het bedrijf. Analisten van de kredietverstrekkers zijn daardoor vaak lang en intensief bezig met het bepalen van een reëel toetsinkomen.

De werkwijze bij jonge bedrijven

Voor de vaststelling van het maximaal te lenen bedrag in een hypotheek voor DGA bij een bedrijf dat pas kort geleden van start is gegaan, wordt op dezelfde manier gehandeld als bij ZZP’ers. Er wordt dan gekeken naar het maandloon van de DGA in de periode voordat hij bij het bedrijf betrokken was. Bij jonge bedrijven speelt ook de prognose voor de eerstkomende jaren een belangrijke rol. Het helpt enorm als je de boekhouder advies kunt laten geven aan de kredietverstrekker. Die kan de toekomstverwachtingen in het juiste perspectief zetten.

Ruimte in het bedrijf gebruiken

Een bijzondere situatie die kan optreden bij de aanvraag van een hypotheek voor DGA is, dat het inkomen van de DGA erg laag is. Dat wordt opzettelijk gedaan, omdat dit in fiscaal opzicht voordelig is. Het leidt echter tot een erg laag toetsinkomen. Dat kan worden gecompenseerd door een deel van de winst van het bedrijf mee te laten tellen voor het toetsinkomen. Het bedrijf mag daardoor uiteraard niet in gevaar komen. Op deze manier lukt het vaak toch om een hypotheek voor DGA af te sluiten met een maximum hypotheekbedrag, dat volstaat voor het realiseren van alle woonwensen.

Op Finaforte.nl lees je meer over hypotheken en de mogelijkheden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *