Waarom een levenstestament laten opmaken?

Iedereen weet uiteraard wel wat een testament is. De kans is echter zeer groot dat je nog niet zoveel weet over het zogenaamde levenstestament. Het gaat hierbij namelijk om een document dat niet in werking treedt wanneer je bent overleden. In plaats daarvan bewijst ze haar nut wanneer de persoon waarvoor ze werd opgesteld nog in leven is. Heel wat mensen maken tegenwoordig de bewuste keuze om een dergelijk document te laten opstellen. Op die manier hoopt men namelijk om in de toekomst alle belangrijke zaken vlot doorgang te kunnen laten vinden. Zou jij hier graag meer over te weten willen komen? Dan is de informatie op deze pagina voor jou ongetwijfeld erg relevant.

Waarom is een levenstestament laten opstellen zo belangrijk?

Jammer genoeg is het zo dat veel mensen er op een bepaald ogenblik in hun leven achter komen dat ze er mentaal wat op achteruit gaan. Dat hoeft op zich nog niet meteen een groot probleem te vormen, het is namelijk een vast onderdeel van het verouderingsproces, maar het mag er niet voor zorgen dat er geen belangrijke beslissingen meer kunnen worden genomen. Door het opstellen van een levenstestament zorg je ervoor dat je een vertrouwenspersoon aanstelt die in jouw naam bijvoorbeeld je financiële transacties kan uitvoeren. Zo ben je er zeker van dat er zich op dit vlak alvast geen probleem voor zal kunnen doen. 

Hoe het bezoek aan de notaris voorbereiden?

Zou jij ook graag een levenstestament willen laten opstellen? Dan zal je daarvoor een bezoek moeten brengen aan een notaris. Ter voorbereiding van dit bezoek kan het alvast zeer interessant zijn om even over een aantal zaken na te denken. In eerste instantie zal je bijvoorbeeld willen nadenken over niet alleen je financiële, maar ook je eventuele zakelijke belangen. Welke persoon in je leven vertrouw je namelijk voldoende om deze belangen voor jou te gaan behartigen? 

Naast bovenstaande moet er eveneens aandacht worden besteed aan je medische wensen. In het bijzonder gaat het hierbij dan om het al dan niet krijgen van reanimatie wanneer er zich een situatie voordoet waarin dit is vereist. Dit is een bijzonder lastige keuze om te maken, maar door ze op te nemen in je levenstestament kan je iemand anders een moeilijke keuze besparen. Tot slot zijn er uiteraard ook nog de persoonlijke wensen waar je aandacht aan zal willen besteden.

Hoeveel kost het laten maken van een levenstestament?

De kosten die worden aangerekend voor het laten maken van een levenstestament kunnen in de praktijk behoorlijk verschillen. Globaal gezien kan er worden vastgesteld dat deze kosten beginnen ergens rond de 500 euro inclusief BTW. De totale kostprijs die wordt aangerekend kan evenwel nog worden beïnvloed door onder meer de persoonlijke wensen die in het document dienen te worden opgenomen. Des te uitgebreider deze wensen zijn, des te hoger natuurlijk de kosten voor het document zullen komen te liggen. Dat spreekt voor zich. Hoe dan ook, het belang van het levenstestament overstijgt zeker en vast de relatief beperkte kosten die je voor het laten maken van dit document dient te betalen. Lees hier verder!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *