Wanneer heb je een fiscaal advocaat nodig?

Een fiscaal advocaat is veel meer dan een belastingadviseur. Hij of zij is gespecialiseerd in juridische procedures. De jaarlijkse belastingaangifte is tijdrovend en vaak ingewikkeld. Als de verstrekte informatie onjuist is, zal de belastingdienst daar consequenties aan verbinden – en dat is niet altijd terecht. Daarom kan het nuttig zijn een fiscaal advocaat te raadplegen om belastingproblemen te voorkomen en geld, tijd en veel stress te besparen.

Een fiscaal advocaat houdt zich onder meer bezig met fiscale strafzaken, belastingzaken en zaken betreffende witteboordencriminaliteit in het kader van het geldende fiscale recht en het fiscale strafrecht. De deskundigen verlenen ook bijstand bij vragen in verband met de boete- en strafrechtelijke opsporingsdienst (BOD) en de fiscale opsporingsdienst (FIOD). De advocaten verdedigen hun cliënten bijvoorbeeld tegen beschuldigingen van belastingontduiking, fraude, verduistering of insolventiefraude. In het geval van een vrijwillige verklaring geven zij advies.

Verdere veel voorkomende geschillen

 1. Successierechten
  Fiscaal advocaten hebben vaak een adviserende rol. Dit geldt met name voor de successierechten. Afhankelijk van de omvang van het geërfde vermogen en de relatie tussen de betrokken personen, kunnen fiscale rechten tot 50% verschuldigd zijn. Advocaten adviseren zowel erflaters als erfgenamen. In het eerste geval leggen zij uit hoe de belastingdruk zo laag mogelijk kan worden gehouden. Voor deze laatsten bepalen zij het bedrag van de te betalen successierechten.
 2. Schenkingsrecht
  Om de successierechten zo laag mogelijk te houden, doen veel erflaters hun begunstigden gedurende hun hele leven regelmatig een schenking. Er zijn echter grenzen aan deze praktijk. Om geen onbedoelde belastingontduiking te plegen, moet altijd een fiscaal advocaat worden geraadpleegd voordat een schenking wordt gedaan.
 3. Belastingaanslag
  Het belastingkantoor deelt de belastingplichtigen door middel van een aanslagbiljet mee hoeveel de respectieve belastingen zullen bedragen. Door de complexiteit van de Nederlandse belastingwetgeving herkennen leken niet altijd mogelijke fouten in de kennisgeving. Een fiscaal advocaat kan het aanslagbiljet controleren en zo nodig namens zijn cliënt bezwaar of beroep aantekenen bij het belastingkantoor.
 4. Belastingontduiking
  Het meest voorkomende delict in het belastingrecht is belastingontduiking. Er kan een fikse boete of zelfs een gevangenisstraf voor deze overtreding worden opgelegd. Als belastingontduikers met de beschuldiging worden geconfronteerd, vragen zij vaak een advocaat fiscaal recht om hulp. De advocaat adviseert zijn cliënten over de beste handelwijze.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *